Centrum Wolontariatu

 

Wolontariusze


W każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17:00 Msza Św.
dla chętnych a po Niej spotkanie. 
Przypominamy, że jako wspólnota hospicyjna powinniśmy brać udział
w takim spotkaniu, tym bardziej, że są omawiane sprawy bieżące dotyczące nas wszystkich oraz cykliczne szkolenia. 
Zachęcamy do brania udziału w tych spotkaniach.
Winniśmy niejako uważać je za obowiązkowe.
W ostatnim czasie uaktualniliśmy listę aktywnych wolontariuszy
. 

Nasze Hospicjum organizuje szkolenia dla nowych chętnych wolontariuszy.
Każde nowe szkolenie rozpoczyna się w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17:30. Po odbyciu szkolenia teoretycznego wolontariusz odbywa szkolenie praktyczne na oddziale stacjonarnym (50 godzin).

 

 


 

Wolontariuszu !

Jeśli myślisz, że Hospicjum nie jest miejscem dla Ciebie pomyśl na ile sposobów możesz pomoc.

Wolontariusze nieletni mogą po odbyciu szkolenia zostać do pełnoletniości   wolontariuszami akcyjnymi:

- pomagać w pracach porządkowych w ogrodzie

- w bibliotece

- w kwestach na rzecz hospicjum

itp.

Szkoły mogą organizując grupy wolontaryjne podpisać  z nami porozumienie odnośnie wykonywania prac pomocniczych

W – wspólnota

O – odpowiedzialność

L- lojalność

O- otwartość

N- nauka

T- tajemnica

A- altruizm

R – radykalizm

I – integracja

U- umiar

S- szacunek

Z – zaangażowanie 

 

 


 INFORMACJA DLA WOLONTARIUSZY

Zapraszamy na cykl spotkań grupowych, w ramach których:

  • omawiane będą bieżące problemy w pracy z pacjentami

  • organizowane będą szkolenia z zagadnień psychologicznych

  • odbywać się będą projekcje filmów o tematyce komunikacji z pacjentem

 

       Spotkania   organizowane będą w     każdy ostatni     czwartek     miesiąca o       godzinie 16:30  i prowadzone przez psychologów z Hospicjum. Lista chętnych na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 31.10.2013 znajduje się w recepcji. Warunkiem odbycia się zajęć jest zgromadzenie minimalnej liczby 8 osób. Proszę wpisywać się na listę do 20.10. 2013 r.

Zachęcamy wolontariuszy do zgłaszania własnych propozycji i tematów spotkań.
dsc 1550dsc 1538dsc 1514

dsc 1520dsc 1543
dsc 1536
ZWYKŁY BOHATERdsc 0276    dsc 0282    dsc 0294Zwykły Bohater to akcja wyjątkowa, już po raz czwarty prowadzona przez Bank BPH wspólnie z TVN oraz Onet. Każdego roku nagradzają ludzi niezwykłych, którzy zachowali się fair, wykazali się inicjatywą albo odwagą w niesieniu pomocy innym. Dzięki akcji może o nich usłyszeć cała Polska. Akcja prowadzona jest w trzech kategoriach:

- Fair Na Co Dzień

- Inicjatywa

- Bohaterstwo.

Zwycięzcą Akcji Zwykły Bohater w kategorii Fair Na Co Dzień został nasz Wolontariusz Tadeusz Centek.


5d22f616b3de52c88055beb19200815e

Wyróżnienia za 2014 rok wręczył Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy


WYRÓŻNIENI WOLONTARIUSZE ROKU 2011
SAM 2011
 Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy wraz z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez Pełnomocnika Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny organizuje kurs dla wolontariuszy pt. „Opieka i Wsparcie”.


 


 

REGULAMIN WOLONTARIUSZA
1. Wolontariusz Zespołu Hospicyjnego, idąc do chorego, otrzymuje z Hospicjum upoważnienie do wykonywania przez niego funkcji wo­lontariusza - opiekuna chorych.
2. Wolontariusz idący do chorego jest ubezpieczony od odpowiedzial­ności cywilnej przez Hospicjum.
3. Wolontariusz pracuje społecznie, tj. za swoją pracę nie pobiera wy­nagrodzenia ani nie bierze opłaty od chorego i jego rodziny.
4. Wolontariusz musi być nastawiony na słuchanie i akceptowanie różnych reakcji emocjonalnych chorego i jego bliskich, nie osądzając ani nie krytykując nikogo. Nie należy brać niczyjej strony, ani cho­rego, ani rodziny, odnosząc się życzliwie do wszystkich.
5. Plan opieki dla każdego chorego ustala lekarz prowadzący chorego lub lekarz koordynujący pracę wolontariuszy.
6. Wolontariusze nie mogą wykonywać zabiegów wymagających kwa­lifikacji pielęgniarskich.
7. Wolontariusz ma przebywać z chorym, rozmawiać z nim (nie zamęczając go gadulstwem), czytać choremu, modlić się z nim, jeżeli chory tego pragnie.
8. Wolontariusz może przygotować choremu posiłek, podać mu go, na­karmić chorego, ale nie należy robić zasadniczego problemu z jedze­niem, zwłaszcza u chorych, którzy nie są
w stanie jeść.
9. Wolontariusz może załatwiać drobne sprawy za chorego, np. napisać list, zatelefonować, wykonać małe zakupy, podlać kwiatki itp.
10. Wolontariusz myje chorego, przebiera itp. lub pomaga mu w tych czynnościach.
11. Wolontariusz pomaga choremu poruszać się na łóżku, na fotelu, lub wózku, pomaga mu
w chodzeniu.
12. Wolontariusz zastępuje w pewnym okresie czasu rodzinę chorego, aby mogła ona odpocząć fizycznie i psychicznie.
13. Wolontariuszowi nie wolno palić papierosów w obecności chorego, używać intensywnie pachnących kosmetyków itp.
14. Wolontariusz prowadzi kartotekę obserwacji chorego (temperatura, tętno, oddech, duszności, wymioty, stolec, ilość moczu, krwawienia).
15. Wolontariusz przekazuje jak najszybciej (w czasie 24 godzin) każdą zauważoną zmianę
w stanie chorego i zmianę spostrzeżonych sytu­acji dotyczących chorego - pielęgniarce bądź lekarzowi koordynują­cemu pracę wolontariuszy.
16. Wolontariusz nie rozwiązuje wszystkich problemów i pytań stawia­nych przez chorego
i rodzinę chorego; może po prostu powiedzieć‑ nie wiem, ‑ postaram się wyjaśnić.
17. Wolontariusz winien być ostrożny w udzielaniu informacji rodzinie i przyjaciołom chorego
o stanie zdrowia chorego, a także o spostrze­żonych problemach rodzinnych chorego. Wolontariusz nie może ab­sorbować chorego swoimi sprawami osobistymi.
18. Wszystkie sprawy dotyczące sytuacji chorego i jego rodziny oma­wiane są na spotkaniach Zespołu Opieki Hospicyjnej i są wewnętrz­ną własnością Zespołu. Częstotliwość takich spotkań ustala Zespół Opieki Hospicyjnej.
UWAGA Wolontariusze!
Jeżeli zaistnieje jakakolwiek wątpliwość do­tycząca opieki nad chorym czy kontaktu z jego najbliższymi, należy po­rozumieć się z hospicjum przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji.Wolontariusze
       "To ludzie, którzy wyrastają ponad swoje słabości, sami przecież  niekiedy trochę  lękliwi, niedowierzający, borykający się z problemami  rodzinnymi, zawodowymi, własnym  zdrowiem i samotnością. A jednak  potrafią się zatrzymać przy cierpieniu drugiego  człowieka, wzruszać się  nim i oddać mu do dyspozycji nie tylko własne serce".
                                                       ks. prałat Romuald Biniak  
            
           Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych  problemów  poddających próbie życie ludzkie. Człowiek może  doświadczyć w chorobie niemocy i  ograniczeń. Spotkanie z cierpieniem,  zwłaszcza długotrwałym, dotyka niejako wszystkich wymiarów ludzkiej   egzystencji i stanowi wyzwanie nie tylko dla człowieka naznaczonego  stygmatem bólu, ale  również dla jego otoczenia.


 

hosp 2012 plansza eu

 


logobaner

 Hospicjum 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
przy Parafii
Św. Polskich Braci Męczenników

ul. Ks. prałata Romualda Biniaka 3
85-862 Bydgoszcz
całą dobę - tel. 52 361 48 51
tel./fax. 52 370 31 90
KRS 0000225818
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.