Pomóż mi!   Bądź przy mnie!   Nie opuszczaj mnie!

Słowa te możemy usłyszeć w różnych miejscach na świecie i w różnych okolicznościach. Kryją one w sobie dramatyczne wołanie o pomoc. Jednak choć są dramatyczne, jest w nich nadzieja, że wołane to ktoś usłyszy i pospieszy z pomocą.

Jakże często to wołanie o pomoc można usłyszeć z ust ludzi chorych, potrzebujących obok siebie serca, przyjaznej ciepłej dłoni, mądrości i oddechu drugiego człowieka. wołanie o pomoc jednego i usłyszenie drugiego rodzi wielkie dzieło miłości i bliskości pomiędzy potrzebującym i obdarowującym go darem miłości.

Ks. Romuald Biniak

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 06.03.2018 141149.bmp


151918.bmp

 PB210150PB210148
PB230147PB230148


852


                            Rozpoczeliśmy kolejną edycję Programu Pola Nadziei  2017r. 
Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 12.06.2017 193554.bmpOrganizatorzy Ogólnopolskiej Kampanii Pola Nadziei zapraszają wszystkich przedszkolaków oraz dzieci i młodzież bydgoskich szkół do wsparcia naszego programu. Pola Nadziei to coroczna ogólnopolska kampania prowadzona również przez nasze Hospicjum. Celem programu jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby osób chorych.

Program prowadzony jest w dwóch etapach:

- jesiennym, w którym sadzone były żonkile

-wiosennym rozpoczynającym się 12-03-2017 r. i trwającym do 21-05-2017 r.

Prosimy Szanownych Dyrektorów, opiekunów wolontariatu o włączenie się do Kampanii Pól Nadziei, dzięki któremu razem mamy możliwość kształtowania postaw młodego pokolenia Polaków.

Zbiórka zgłoszona jest w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod numerem 2017/810/KS

W tym roku zapraszamy do udziału w całodniowej wspólnej kweście, która odbędzie się dnia 24 marca 2017 r. w godzinach od 8:00 do 17:00.

Informujemy, również że Hospicjum nie zapewnia darmowych przejazdów komunikacją miejską.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 52-361-48-57, 52-361-48-53, 52-361-48-50, 52-361-48-58. Niezbędne druki, które należy wypełnić by dołączyć do Akcji można pobrać na stronie internetowej http://www.hospicjum.bydgoszcz.pl/index.php/pola-nadziei w zakładce Pola Nadziei lub siedzibie hospicjum.


Śniadanie Wielkanocne dla podopiecznych naszego Hospicjum

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w Wielkim Tygodniu odbyło się spotkanie naszych podopiecznych. W czasie spotkania podopieczni, wolontariusze i pracownicy uczestniczyli w Mszy Św. Po Mszy Św. w imieniu społeczności Hospicjum złożono życzenia na Święto Kapłańskie  Ks. Dyrektorowi i Ks. Kapelanowi.
Ks. dyrektor poświecił potrawy przygotowane na Śniadanie Wielkanocne. Wśród życzeń i miłej atmosfery wszyscy zasiedliśmy do wspólnego śniadania.  http://www.hospicjum.bydgoszcz.pl/galeria.htm


W dniu 7 marca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Hospicjum na którym został wybrany Nowy Zarząd.

Skład Zarządu:

Ks. Prałat Józef Kubalewski przewodniczący
Czesława Mieszkuć-Mieszkowska skarbnik
Renata Heise członek
Bogumiła Zgorzelak członek
Grażyna Sadurska członek
Anna Prokop                                                                     członek


P3070086

P3070087

P3070089

P3070090
P3070092                                                 
P3070096
P3070093Pani doktor Renata Heise została odznaczona statuetką Anioł Farmacji i Anioł Medycyny.
DSC 1776
DSC 1777
DSC 1780

DSC 1781 

 

 

 

 

 Walne Zgromadzenie Członków Hospicjum w dniu 30.06.2015 r. 
DSC 0823  DSC 0824

DSC 0825  DSC 0828

DSC 0828  DSC 0832

P6300077  DSC 0832

P6300078  P6300079

P6300080  P6300081

P6300081  P6300082

P6300083  P6300084

P6300086  P6300087

P6300088  P6300089

P6300090  P6300091


kosciolW pewną niedzielę marca 1990r. w Kościele pod   wezwaniem  Św. Polskich Braci Męczenników na  bydgoskim  osiedlu  Wyżyny ksiądz ogłosił, że  odbędzie się zebranie dla  tych,  którzy chcą służyć  ciężko chorym, w myśl powiedzenia

 " Jedni drugim brzemiona noście".

   Przyszło około 100 osób.
      Określono cele i zadania.
 Wybrano zarząd.
     I tak to się zaczęło.
Kalendarium
 

1990 r. 17 maja - ks. Kardynał Józef Glemp eryguje Hospicjum w Bydgoszczy przy parafii Św. Polskich Braci Męczenników. Przewodniczącym Zarządu i dyrektorem zostaje ks. prob. Romuald Biniak.

1990 r. - Hospicjum rozpoczyna działalność, otaczając opieką chorych w domach.

1991 r. – Hospicjum regularnie rozpoczyna szkolenia wolontariuszy i personelu medycznego. Utworzono przy Hospicjum punkt apteczny.

1992 r. 27 maja- następuje otwarcie wyremontowanej części dawnego szpitalnego pawilonu „C” i poświęcenie powstałego w nim Oddziału Stacjonarnego Hospicjum (4 łóżka)

1993 r. 13. lipca – Hospicjum ze statutem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej zostaje wpisane do Rejestru wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

1994 r. 19 marca – Hospicjum organizuje sesję naukową pt. „Człowiek wobec życia
i umierania”

1995 r. 4 lutego - ks. abp Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński, dekretem nadaje Hospicjum imię ks. Jerzego Popiełuszki.

1997-1999 r. -rozbudowa hospicjum - remont kapitalny zaadaptowanych pomieszczeń hospicjum (powiększenie do 8 łóżek na Oddziale Stacjonarnym).

1998 r. - rozpoczyna działalność Oddział Opieki Dziennej.

1998 r. 22 czerwca - ks. abp Henryk Muszyński poświęca rozbudowaną część Hospicjum.2000 r. 7 maja - zakończenie kolejnej rozbudowy i poświęcenie przez abpa Henryka Muszyńskiego nowych pomieszczeń. Oddział stacjonarny dysponuje odtąd 9 łóżkami dla chorych.

2000 r. – W czasie uroczystości 10-lecia Hospicjum, placówka oraz trzech jej pracowników otrzymują Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla Miasta:

Ks. Romuald Biniak

Czesława Mieszkuć-Mieszkowska

Monika Wojtylak.

            W hospicjum odbywa się również kurs opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

2001/2004 r. - powiększenie Hospicjum do 14 łóżek, adaptacja dalszych pomieszczeń. Powstaje Poradnia Medycyny Paliatywnej. Utworzenie Centrum Edukacji.

2004 r. – Hospicjum po raz pierwszy otrzymuje dyplom Krajowej Izby Gospodarczej „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
2005 r. - Ogólnopolska Akcja Pola Nadziei (pierwsza w województwie).
2005 r. 10 stycznia – Hospicjum otrzymuje status organizacji pożytku publicznego.


2005 r. - adaptacja kolejnych pomieszczeń. Powiększenie  Hospicjum do 18 łóżek.
Instalacja windy dla niepełnosprawnych. Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia woj. Kujawsko-Pomorskiego.

2005 r. 28 grudnia – Otrzymanie kolejnego tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

2006 r. 5 październik - Hospicjum zostało wpisane na listę Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących staże kierunkowe z dziedziny medycyny paliatywnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

NZOZ Hospicjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy przy Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, Zespół Opieki oraz  Oddział Stacjonarny Hospicjum 
Staż kierunkowy w stacjonarnej oraz domowej opiece paliatywnej.

2006 r. - rozpoczęcie i zakończenie budowy ogrodu letniego dla chorych w Hospicjum.

2006 r. Grudzień – Hospicjum otrzymuje Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2006

2007 r. 9 maja – Hospicjum uzyskuje III miejsce i zdobywa Brązowy Stetoskop w XV edycji Konkursu „Expressu Bydgoskiego” o miano Najlepszego Oddziału Szpitalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Złoty Stetoskop 2007”

2007 r. 21 listopada – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje nagrodę za wyróżnienie działalności społecznej dla zespołu pracowników:

Ks. Romuald Biniak

Andrzej Ostrowski

Czesława Mieszkowska


2007  r. 7 grudnia – Krajowa Izba Gospodarcza wręcza Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”2007

2007 r. – W sierpniu Hospicjum uzyskuje Certyfikat Systemu Zarządzania wg ISO 9001.
W grudniu urząd Miasta Bydgoszczy wydaje zezwolenie na budowę nowego pawilonu.

2008 r. – Rozpoczęcie budowy nowego pawilonu.

2008  r. 27 maja –Hospicjum uzyskuje II miejsce w XVI Konkursie „Złoty Stetoskop” organizowany przez „Express Bydgoski”

2008 r. 5 grudnia – Krajowa Izba Gospodarcza wręcza Hospicjum Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008

2009 r. 4 grudnia - Krajowa Izba Gospodarcza wręcza Hospicjum Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2009

2010 r. – W styczniu Hospicjum zakupuje nowy samochód.

2010 r. 11 czerwca – Hospicjum uzyskuje w plebiscycie „Expressu Bydgoskiego” I miejsce – Złoty Stetoskop.

2010 r. 27 listopada – umiera założyciel i dyrektor Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki  Ks. Prałat Romuald Biniak, dziekan dekanatu IV bydgoskiego.

2010 r. 17 grudnia - Krajowa Izba Gospodarcza wręcza Hospicjum Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2010

2010 r. 20 grudnia – Ordynariusz Bydgoski, ks. bp Jan Tyrawa dekretem powołuje ks. prał. płk. Józefa Kubalewskiego na proboszcza par. Świętych Polskich Braci Męczenników, który zostaje jednocześnie nowym Dyrektorem Hospicjum.

2011 r. 1 stycznia - W Hospicjum powstała Poradnia Żywieniowa.

2011 r. 11 lutego – W Światowym Dniu Chorego, podopiecznych Hospicjum odwiedzają: ks. bp Jan Tyrawa- Ordynariusz bydgoski, Pani Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Pan Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszcz.

2011 r. - Hospicjum wprowadza nazwę

Hospicjum im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

2011r. 27 listopada - Nadanie nowej ulicy imieniem ks. Prałata Romualda Biniaka. Hospicjum mieści się przy tej ulicy i będzie miało taki adres.

2012 r. 7 lutego - Podpisanie Umowy nr WPW.I.433.3.57.2011 o dofinansowanie w formie refundacji projektu "Rozbudowa Hospicjum o nowy pawilon połączony z budynkeim istniejącym przy ulicy Solnej w Bydgoszczy".

2012 r. 28 lutego - oddanie do użytkowania nowo-wybudowany budynek
 

2012 r. 24 listopad - Uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci ks. Prałata Romualda Biniaka

2013 r. 8 czerwca - Poświęcenie kaplicy w nowym budynku Centrum Wsprcia Medycznego i Duchowego przez Ks. Biskupa Jana Tyrawę - Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej

2015 r. 1 stycznia - Otwarcie nowej części oddziału stacjonarnego, 11 łóżek po wyremontowanych poradniach na oddziale mamy 29 łóżek

2015 r. 11 lutego - Dzień Chorego- Poświęcenie nowo wyremontowanej części po poradniach przez Ks. Biskupa Jana Tyrawę Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej

2017 r. 28 październik -   Zakup nowego samochodu Marki Skoda Fabia Ambition.

 Oddział Dziennego Pobytu, służący do spotkań i przebywania wszystkich pacjentów

Nowy pawilon wyposażony został w środki trwałe  z których korzystają pacjenci z Oddziłau Stacjonarnego, Opieki Domowej oraz Oddział Dziennego Pobytu. Sprzęt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013  
Nr projektu RPKP.03.02.00-04-001/11

ikony uni

Terapia zajęciowa

P3190002

P3190001P3190003


P3190006
P3190013
P3190005
P3190009P3190010

P3190014
P4110004

                                                         Imieniny

 

P4110006

 


 

W nowym budynku powstało Centrum Wsparcia Medycznego i Duchowego,
 a w nim na parterze:

DSCF0014DSCF00122
- Oddział Dziennego Pobytu, służący do spotkań i przebywania wszystkich pacjentów,
- Oddział Rehabilitacji, powszechnie ocenia się, że rehabilitacja jest stałym elementem w stanie zdrowia uwarunkowanego i pomaga pacjentowi żyć z chorobą przewlekłą jaką staje się nowotwór, rehabilitacja nie jest leczeniem choroby lecz leczenie pacjenta pod względem psychologicznym i fizycznym. Doświadczenia wykazały, że lekarz przychodzi, pielęgniarka przychodzi, a kiedy przychodzi rehabilitant  żeby poćwiczyć to chorzy stwierdzają że chyba będą zdrowi skoro ktoś chce poświecić swój czas na rehabilitację. Dlatego Hospicjum w nowym budynku położyło duży nacisk na rehabilitację chorych, którzy weszli w opiekę hospicyjną.

DSCF000222
DSCF0uu001
- Gabinet Zabiegowy,
- Gabinet Lekarski,
- Gabinet Psychologa,

DSCF0015Nauka efektywnej relaksacji oraz eliminacji nadmiernego stresu.
DSCF0018
- Kaplica,
w piwnicach są:
- magazyn sprzętu rehabilitacyjnego (wypożyczalnie dla chorych w opiece domowej),

eee2
DSCF0009
- 4 garaże na samochody osobowe Hospicjum ( których Hospicjum dotychczas nie posiadało)
- pokój socjalny kierowców,
- szatnie wolontariuszy z umywalką i natryskiem,
-archiwum zakładowe.
  Piętro nowo powstającego obiektu to wielofunkcyjna klimatyzowana sala przeznaczona dla pacjentów dziennego pobytu, personelu, wolontariuszy, i na szkolenia dla obecnych i przyszłych wolontariuszy a także dla studentów i słuchaczy różnego rodzaju kursów związanych z opieką nad chorymi i jego rodzinom. Na każdej kondygnacji będzie kompleks sanitariatów oraz szatnie.
 Budynki połączone są ze sobą poprzez ogród zimowy.

    Założyciel Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy.


dyrektor

   Ks. Romuald Biniak

syn Jana i Stefanii

ur. 17 stycznia 1941 roku w Bydgoszczy

         Założyciel pierwszego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników. Mianowany przez Ks. Kardynała Józefa Glempa jego dyrektorem, funkcję  pełni do 27 listopada 2010 r.     Ks. Prałat Romuald Biniak na początku 1990 roku skupił wokół siebie osoby, z których wyłoniła się grupa inicjatywna licząca 40 osób. Zgromadził lekarzy medycyny różnych specjalności, pielęgniarki i ludzi  z poza świata medycznego: nauczycieli, pracowników naukowych, prawników, ekonomistów i wielu innych, którzy swój wolny czas i umiejętności pragnęli poświęcić wsparciu człowieka cierpiącego. Miejscem spotkań stał się przykościelny klub EMAUS (parafia  Św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy)     Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki zostało założone w 17 maja 1990 roku dekretem Prymasa Polski Józefa Glempa, jako pierwsze w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Swoją działalność Hospicjum rozpoczęło w formie opieki domowej.  Przez wszystkie lata rozwija się powiększając swoje zasoby lokalowe,  jak i zakres działalności. Zabiegał także wokół zdobywania środków finansowych na funkcjonowanie Hospicjum. Był wykładowcą z zakresu opieki duchowej nad osobami terminalnie chorymi dla studentów. Zgodnie z przyjętym statutem Hospicjum powstało dla zapewnienia wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i społecznej nad chorymi znajdującymi się w terminalnym okresie choroby nowotworowej i innych chorób. Wspierając również rodziny w czasie trwania choroby jak i podczas żałoby. Cieszył się uznaniem w środowisku i nierzadkimi podziękowaniami rodzin i samych chorych. Największym osiągnięciem jest zmiana stosunku w odniesieniu do osób terminalnie chorych w świecie medycznym i oddziaływanie społeczne oraz zainteresowanie opieką hospicyjną mieszkańców Bydgoszczy i najbliższych okolic. Dzięki Jego inicjatywom i osobistemu zaangażowaniu, został wyremontowany i przejęty  w użytkowanie nieczynny parterowy budynek Szpitala Miejskiego, otwarty jako Oddział Stacjonarny (1992 rok), po wielokrotnych przebudowach powiększony z 4 do 18 łóżek Dziś to budynek piętrowy z zainstalowaną windą, spełniający wysokie standardy jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, w którym odbywają się cykliczne spotkania z rodzinami chorych, osieroconych, szkolenia dla wolontariuszy, programy specjalizacyjne dla lekarzy, pielęgniarek itp. Koncerty i inne programy artystyczne (kulturalne). Budynek został przekazany na własność 10 listopada 2005 przez władze miasta Bydgoszczy. Od stycznia 2008 roku rozpoczęto budowę nowego pawilonu.

Ks. Prałat Romuald Biniak otrzymał odznaczenia:

 •      Podziękowanie od Zespołu Szkół Gastronomicznych

 •      im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy

 •      Protektor czynny Archikonfraterni Literackiej w Warszawie (1990 rok)

 •      w 1999 roku uznany został „Człowiekiem Roku

 •      Medal Prezydenta Bydgoszczy i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 •      Medal Kazimierza Wielkiego (2003)

 •      Złoty Krzyż Zasługi (2004 rok)

 •      Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. (2010 rok)

   

  Ks. Prałat Romuald Biniak zmarł dnia 27 listopada 2010 r.

hosp 2012 plansza eu

 


logobaner

 Hospicjum 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
przy Parafii
Św. Polskich Braci Męczenników

ul. Ks. prałata Romualda Biniaka 3
85-862 Bydgoszcz
całą dobę - tel. 52 361 48 51
tel./fax. 52 370 31 90
KRS 0000225818
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.